iletişim Bilgileri:
+38 (099) 753-34-10

Ukrayna pazarına minimum risk ve masraf ile girebilmeniz için sizlere altı aşamalı strateji teklif ediyoruz


BİRİNCI AŞAMA: PAZAR ARAŞTIRMASI

Ukrayna pazarı ile ilgili ön araştırma
İlgili ürün veya hizmet ile ilgili Ukrayna’daki genel durum
Potansiyel pazar (segmentleri ile)
Potansiyel rakipler
Bu alanda en etkili tanıtım ve pazarlama mekanizmaları
Konu ile ilgili mevzuat
Pazara girilmesi durumda etap etap atılması gereken adımlar.

İKİNCİ AŞAMA: TANITIM VE PAZARLAMA

Pazar araştımma sonrasında, Ukrayna’ya girmeden 3-6 ay önce reklam ve tanıtım faliyetleri başlatılabilir. Ukrayna’daki profesyonel uzmanlarımız reklamda belirlenen yerli telefonlara cevap vererek talepleri işleyerek size yönlendirebilir. Böylece sipariş üzerinden satışlar başlatılabilir. (Nümüne gerekiyorsa talep edilir). Bu durumda şirket Ukrayna’da yapılanmaya başlandığında artık çalışan bir mekanizması ve düzeni olur.

Ukrayna Müşterisine Yönelik Tanıtım ve Reklam Hizmetleri

Genelde Türkçe’den Rusça’ya tercüme edilen tanıtım broşürleri ve web-siteleri tercümeleri doğru bile olsa ki (bu çok seyrek rastlanan bir durum) metinler Türk mantığına göre hazırlandığı için bir de tercümenin etkisiyle anlamsız hatta komik olabiliyor. Bunu anlayabilmeniz için her hangi bir Rusça metni alarak Google Translation ile Türkçeye tercüme ederek bakabilirsiniz.
Eğer bir ülke için tanıtım ve reklam metni hazırlanıyorsa, bu ülkenin profesyonel insanları tarafından hazırlanmalı. Bizim işimiz tercüme değil, sizin çalışma alanınızı inceleyerek Ukrayna veya Rus mantığına uygunTanıtım ve reklam politikanızı belirlemek. Metinler, çizimler ve kullanılacak reklam araçları bu durumdan kendinden şekilleniyor

Brend Book (Kart-vizit, broşür, medyada reklam, dış reklam gibi tüm çeşitleriyle detayına kadar düşünülmüş ve
tasarlanmış, Ukrayna Reklam Politikası)
Ukrayna medyasında Merkezimizin indirimlerini kullanarak reklamın hazırlanması ve yayınlanmasıReklam ve web-siteden gelen taleplerin işlenmesi ve Türkiye’ye bildirilmesi
Türkiye’den gelen fiyat teklifleri ve teknik bilgilerin tercümesi ve müşteriye sunulması
Müşteri direct ithalat yapacaksa gerekli sözleşmelerinin hazırlanması ve takib edilmesi
Müşteri malı Ukrayna’da istiyorsa onun için malı ithal ederek (gümrükten çekerek) teslim edilmesi
Ukrayna’da avans ve ödemeleri alarak Türkiye’ye transfer edilmesi (Türkiye’den mal ödeme geldikten sonra çıkacaktır)
Ukrayna’da nakliye ve depolama işininin organize edilmesi

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: WEB TASARIM VE UKRAYNA ARAMA MOTORLARI

Reklam da olduğu gibi Rusça web-site tasarımında da yerli kültür, alışkanlık ve mentalite çok önemli. Ayrıca Web-sitelerinin Ukrayna arama motorlarında tanıtılması ve Rusça yazılan kelimelerle çıkması için bu sitelerin ilgili arama motorlarında tanıtılması
çok önemli. Örneğin 5-6 ayda Türk camelyaf borularını satan Technopipe Ltd şirketinin web-sitesini Yandex ve Google Ukraine arama motorlarında ilk ona çıkarabiliyoruz. Ve intrnetten ortalama ayda 10-15 müşteri arayabiliyor.
Not: Bu tip boruda küçük siparişler olmıyor ve genelde projeler büyüktür. Söz konusu müşteriler somut projeler ile geliyor, mesele sadece fiyat ve sürelerde kalıyor.
Web tasarım
Rusça Web-sitesinin hazırlanması
Web-siteyi Rus ve Ukrayna arama motorlarında tanıtılması

DÖRDÜNCÜ AŞAMA: LOJİSTİK HİZMET


Reklam ve web-siteden gelen taleplerin işlenerek ve Türkiye’ye bildirilmesi
Türkiye’den gelen fiyat teklifi ve teknik bilginin tercümesi ve müşteriye sunulması
Müşteri direk ithalat yapacaksa gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve takip edilmesi
Müşteri malı Ukrayna’da istiyorsa onun için malı ithal ederek (gümrükten çejerek) teslim edilmesi
Ukrayna’dan avans ve ödemeleri alarak Türkiye’ye transfer edilmesi (Türkiye’den mal ödeme geldikten sonra çıkacaktır)
Ukrayna’da nakliye ve depolama işinin organize edilmesi

BEŞİNCİ AŞAMA: İHRACAT VE İTHALAT DANIŞMANLIĞI

• Ukrayna’da gerekli malın bulunması
• Ukrayna’da sizin mallarınızın yerli ithalatçı firmalara ve büyük toptancılara tanıtılması
• İhracat işlemlerinin organize edilmesi
• Gümrükleme ve nakliye işlerinin organize edilmesi

ALTINCI AŞAMA: HUKUKİ DANIŞMANLIK


Şirketin kurulması
İzin ve lisansların alınması
Muhasebe yönetimi
Çalışma şemaları ve para transferlerinin organizasyonu
Gümrük işlerinin organizasyonu
Yabancılar için çalışma izninlerinin alınması